top of page

Stap 2: Inspiratiesessies medewerkers 

Wat?

Medewerkers werden tijdreizigers. Wat waren succesvolle ervaringen met digitalisering in het verleden? Welke innovaties kunnen we verwachten tegen 2040, hoe verloopt een proces nu en hoe zou digitalisering dit nog beter kunnen maken.  Welke taken wil je zeker nog doen in de toekomst, welke hoop je dat digitalisering overbodig zal maken.  

Voor wie?

Elke gemeente vaardigde medewerkers af uit burgerzaken, ruimte, sociale dienst en vrije tijd. Er werden 4 sessies georganiseerd, 1 gemengde sessie per sector.  

Tips!
  • Mix tijdens workshops medewerkers uit verschillende gemeenten voor onmiddellijke kennisdeling en 'quick wins'.   

  • Vertrek vanuit een herkenbaar proces uitgetekend in een customer journey. Exploreer op basis daarvan de voordelen die digitalisering kan brengen. . 

  • Gebruik interactieve werkvormen om de interactie en dialoog aan te wakkeren: personakaarten, pains/gains in kaart brengen met stickers,…  

  • Leg de focus op een open gesprek waarbij iedereen rond de tafel gehoord wordt. Bevraag expliciet bezorgdheden, noden en verwachtingen en neem deze mee in het hele traject.  

bottom of page