top of page

Stap 6: Testen van prototypen

Wat?

Selecteren van enkele prototypes en testsopstellingen. En vervolgens uittesten. De testen zijn heel divers qua aard: proefopstellingen, testavonden, interviews, …

Voor wie?

Sommige testen zijn gericht op burgers, op verenigingen, op alle medewerkers, op specifieke medewerkers.

Tips!
  • Neem de nodige tijd om te testen.  

  • Besteed extra aandacht aan interne communicatie. Aanpassingen hebben soms een grotere impact dan je denkt. Gebruik niet alleen digitale kanalen maar spreek mensen aan, informeer vooraf, denk na op wie dit een impact kan hebben (bijv. ook op het poetspersoneel).  

  • Observeer wat er gebeurt en hoe alles gebruikt wordt. Optimaliseer looplijnen, werk niet teveel regeltjes en afspraken op voorhand uit maar reageer snel als hier toch om gevraagd wordt (maar durf ze wel in vraag te stellen na de evaluatieperiode).  

  • Wees flexibel in het testen. Een verenigingsmoment met onvoldoende inschrijvingen kan misschien vervangen worden door een vragenlijst of telefonisch interview. Is het moeilijk om een test te organiseren (bijv. burgers warm maken om te videobellen), probeer dan te inventariseren waarom iets moeilijk gaat.

bottom of page