top of page

Samenvattende blauwdruk

Gedeelde ruimte voor dienstverlening

De blauwdruk is een schematische weergave van het gemeentehuis van de toekomst dat dienst doet als een vertaalslag van de gedefinieerde (fysieke en digitale) dienstverlening uit het vooronderzoek. In volgende paragraaf is terug te vinden hoe deze vertaalslag gemaakt kan worden aan de hand van een ’ruimtelijk-diensten diagram’. Dit diagram is opgedeeld in een aantal grote, functionele zones die aanwezig zullen zijn in het toekomstige gemeentehuis:

  • Publieke zone & Ceremoniële zone

  • Administratieve zone & Bestuurszone

  • Mobiele dienstverlening & Remote werkplekken

 

Het doel van dit diagram is om de connecties weer te geven tussen de principes, diensten en ruimtes. Dienstverlening gaat namelijk vaak hand in hand met een ruimtelijke component, als deze goed op elkaar zijn afgestemd kan dit de gebruikerservaring optimaliseren.

De aangegeven zones mogen niet gezien worden als afgescheiden ruimtes, het is van belang dat er overlap is tussen de zones om een optimale werking van het gemeentehuis te hebben. Zo zal bijvoorbeeld de polyvalente ruimte zich bevinden in zowel de administratieve zone als de publieke zone omdat deze door burgers en medewerkers gebruikt zal worden. De specifieke interacties die er zijn, worden aangegeven met de pijlen. De technologische interactie (zoals bijvoorbeeld een gedeelde Sharepoint) zorgt ervoor dat er bijvoorbeeld contact blijft bestaan tussen de remote werkplekken en de administratieve zone.

 

Elk van deze zones wordt beschreven aan de hand van de activiteiten en functies die er plaatsvinden. Dit diagram is een basis die inzichten uit het vooronderzoek visueel voorstelt en waarin mogelijkheden maar geen verplichtingen zitten. De voorgestelde activiteiten en functies kunnen naar eigen context worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in een bepaald gemeentehuis van de toekomst de polyvalente zaal en overlegtafels in eenzelfde plaats terug te vinden zijn. De 6 principes die in het rapport worden beschreven zijn ook verweven in dit diagram. In een finale fase zal dit diagram vertaald worden naar een plan door de aangestelde architect. Het 'ruimtelijk-diensten diagram' is dus geen grondplan, maar eerder een vertaling van de behoeften in de ruimte (voorgesteld als zones).

 

Verschillende zones treden ook buiten de grenzen van het open huis en de semi-digitale toegangspoort. Daarmee wordt aangegeven dat de dienstverlening in de toekomst zich breder zal afspelen dan enkele de muren van het gemeentehuis en waarbij medewerkers de vrijheid hebben om remote te werken en zelf de stap zullen zetten naar de burger.

Open huis - Vlekkenplan_edited.jpg
bottom of page