top of page
PXL_20221213_142333926.MP.jpg

Gemeentehuis van de toekomst

Dit project vertrekt vanuit een bottom-up benadering. Om een gedragen en afgetoetst antwoord op deze vraag te formuleren gingen we te werk volgens de principes van 'Design thinking' en 'service design' waarbij alle stakeholders (medewerkers, inwoners, bezoekers,

verenigingen,…) nauw betrokken worden. Vanuit hun vragen en behoeften bouwen we letterlijk en figuurlijk aan het 3D gemeentehuis van de toekomst.

De aanpak

We werpen een blik in 3D op het gemeentehuis en de dienstverlening van de toekomst.

 

Letterlijk want we gaan op zoek naar het driedimensionale (fysieke) sluitstuk van de dienstverlening. Het gemeentehuis zelf als spil van de (lokale) overheid en het werk voor en achter de schermen.

Figuurlijk omdat we het gemeentehuis van de toekomst vanuit drie dimensies benaderen: een

 • Ruimtelijk: hoe situeert dit gemeentehuis zich in de stad of gemeenten en ten opzichte van andere publieke functies? (ruimtelijke dimensie)

 • Menselijk: wat willen burgers en medewerkers en wat werkt voor hen? (menselijke dimensie)

 • Virtueel: hoe integreren we de digitale wereld met de fysieke dimensie van het gemeentehuis en de dienstverlening (digitale dimensie)

Welke stappen zijn er gezet?

Dit eindresultaat is niet opgebouwd op basis van een uitgebreide literatuurstudie of representatieve vragenlijst. Volgens de principes van service design werden de gebruikers (burgers, medewerkers, verenigingen, beleidsmakers,…) doorheen het hele proces op verschillende manier betrokken. Deze input was leidend om te komen tot enkele basisprincipes en prototypes die verder uitgewerkt werden en in het eindvoorstel. Al hebben we enkele principes die aan bod komen verder onderbouwd met bronnen en onderzoek, waar we naar doorlinken.

verenigingen,…) nauw betrokken worden. Vanuit hun vragen en behoeften bouwen we letterlijk en figuurlijk aan het 3D gemeentehuis van de toekomst.

Gedurende 10 maanden gingen we met verschillende activiteiten aan de slag. Hieronder geven we een overzicht van de stappen die we doorlopen hebben en tips & randvoorwaarden voor wie de aanpak wil herhalen.  

Tijdslijn_01_opstart project.jpg
Stap 1

Opstart van het

project

Tijdslijn_05_prototyping__Foto 1.jpg
Stap 5

Prototype vormen met medewerkers

Tijdslijn_02_workshop medewerkers foto 1.jpg
Stap 2

Inspiratiesessies medewerkers

Tijdslijn_03_participatietraject_ foto 1.jpg
Stap 3

Participatietraject

burgers

Tijdslijn 07_eindconclusies vormen_foto 2.jpg
Stap 7

Eindconclusies vormen, aftoetsen en verwerken in een blauwdruk 

Testen.jpg
Aanbevelingen

6 principes op weg naar de toekomst

Persona kaarten voor gemeentes

Vlaanderen telt momenteel 300 steden en gemeenten. In dit gebruikersgerichte onderzoek werkten we nauw samen met Deerlijk, Wervik en Wevelgem. Om de resultaten van dit onderzoek door te kunnen trekken, zoomen we hier even in op hun kenmerken.

Personas Final.png
Wervik.png
Wevelgem.png

Deerlijk: de kleine, compacte gemeente

Wervik: grote, dunbevolktestad

Wevelgem: grote gemeente met verschillende woonkernen/deelgemeenten

 • Aantal inwoners: 12.356

 • Oppervlakte: 16,97 km²

 • Deelgemeenten: geen

 • Dienstverleningsinfrastructuur:

  • Centrale dienstverlening: op verschillende locaties in het centrum (gemeentehuis, Gaverkasteel, OC d'Iefte)

  • Decentrale dienstverlening: 3 buurthuizen in Sint-Lodewijk, Statie en de Wieke (ontmoeting)

  • Mobiele dienstverlening: proefproject Tettercamionette

 • Uitdagingen voor de toekomst: compacte organisatie

 • Vraag me zeker meer over: Tettercamionette (mobiele ontmoeting en toeleiding)

 • Type gemeente: gemeenten met een concentratie aan economische activiteit (Belfius-indeling) - regionaal stedelijke rand (VRIND)

 • Aantal inwoners: 19.156

 • Oppervlakte: 43,77 km²

 • Deelgemeenten: Wervik-Centrum, Geluwe, Kruiseke

 • Infrastructuur:

  • Centrale dienstverlening: stadhuis, vrijetijdspunt en bib, sociaal huis

  • Deelgemeentehuizen:1 buurthuis, gemeenschapscentrum en bibliotheek in Geluwe, geen burgerzaken in de deelgemeenten

  • Mobiele dienstverlening: geen

 • Extra uitdaging: taalproblematiek

 • Vraag me zeker meer over: OpenPlus (onbemande bib)

 • Type gemeente:  woongemeente (Belfius-indeling) - Platteland (VRIND)

 • Aantal inwoners: 31.791

 • Oppervlakte: 39,14 km²

 • Deelgemeenten: Wevelgem, Moorsele, Gullegem

 • Infrastructuur:

  • Centrale dienstverlening: Gemeenteloket, Vrijetijdspunt, Sociaal huis

  • Deelgemeentehuizen: Burgerzaken Gullegem met bib en wijkpolitie, polyvalent ontmoetingscentrum Moorsele (OC De Stekke) met bib, burgerloket, polyvalente zaal, wijkpolitie

  • Mobiele dienstverlening: geen

  • Andere: vuilniszakkenautomaat

 • Extra uitdaging: nabijheid centrumstad

 • Vraag me zeker meer over: dienstverlening en ontmoeting bij een dorpskernvernieuwing Gullegem, vuilniszakkenautomaat

 • Type gemeente: gemeenten met een concentratie aan economische activiteit (Belfius-indeling) - regionaal stedelijke rand (VRIND)

bottom of page