top of page

Technologisch
ondersteunend

icons-01.png

Waar de technologie zal staan in 2040, dat weet niemand. Een goed doordachte en doorgevoerde digitale strategie voor en door mensen blijft belangrijk. Digitalisering biedt grote kansen om de gebruiker, de burger, de specifieke vraag écht centraal te zetten. Het gemeentehuis, z’n processen en de medewerker vormt de ideale interface en toegangspoort tot maatwerk, een gastvrij gevoel en tot een vertrouwde digitale omgeving. Aandacht voor cybersecurity en eigenaarschap over persoonlijke data blijft hierbij een belangrijk aandachtspunt.

De Aanpak

Vandaag

Eerste stappen

2040

Vandaag

 • Fysieke en digitale gemeentehuis lopen door elkaar (= fygitaal).

 • Elke medewerker die een correct en persoonlijk antwoord kan geven op een vraag… een utopie?

 • 360° klantenbeeld: wat moet, wat is keuze en wat zijn consequenties voor privacy.

 • Digitaal vlekkeloos voor burger en medewerker = vertrouwen.

 • Private softwaremarkt voor overheid komt op vandaag tekort.

Aanbevelingen

 • Aanbeveling 1: Vertrek elk digitaliseringstraject vanuit het perspectief van de inwoner en vorm een beeld van en voor de burger. 

 • Aanbeveling 2: Bouw je ideale 360° tool vanuit de processen meldingen en contactnames. Hou het eenvoudig aan de start, start vanuit de geleerde lessen van anderen en breid stapsgewijs uit.

 • Aanbeveling 3: (Meer?) Bovenlokale regie op de softwareontwikkeling is nodig. Lokale samenwerkingsverbanden en proefprojecten zorgen voor een burgergerichte reality check en kan zo de softwareontwikkeling mee sturen.

Utopie (dystopie?)

 • Mijn burgerprofiel = totaaloverzicht maar controle over mijn data.

 • Burger kiest zelf welke informatie hij/zij vrijgeeft en aan wie via tijdelijke QR-code.

 • Vragen worden 30 dagen bijgehouden en aangevuld.

 • Meldingen worden hergebruikt voor communicatie, signalenbeleid, trends en nieuwe plannen.

 • Op dit moment voldoen de portalen die de overheid biedt niet altijd aan de verwachtingen.

 • Anderen willen geen gebruik maken van digitale toepassingen om principiële redenen of omdat ze geen computer of internet hebben of er niet meer aan willen beginnen.

"Ik kan op verschillende plaatsen de gegevens zien die de overheid van me bijhoudt. Via 'Mijn Burgerprofiel' op de PC, via mijn gemeente-app, ik kan zelfs een open format file en pdf opvragen met m'n meest recente gegevens. Al blijft die maar even beschikbaar (vooraleer die in verkeerde handen valt)."

Utopie
bottom of page